Usługa obejmuje:

  • przegląd kierunków i obszarów ekspansji
  • strategia wzrostu na rynkach zagranicznych
  • analiza regulacyjna i finansowa rozwoju na rynkach zagranicznych
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z kontrahentami zagranicznymi
  • pomoc w rozwoju zagranicznych struktur

Usługa polecana dla firm chcących rozwijać zagraniczne rynki zbytu dla swoich produktów i usług. Ekspansja zagraniczna stanowi szansę wzrostu dla firmy, natomiast stanowi często wyzwaniem strategiczne do realizacji którego przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia profesjonalnego doradcy mającego doświadczenie w rozwoju rynków eksportowych i odpowiednie kontakty umożliwiające sprawne sprostanie takim wyzwaniom.


  • Często firmy z uwagi na brak doświadczenia, zasobów i kontaktów rezygnują z wejścia na określone rynki, nie korzystając z oczywistych korzyści jakie takie rynki mogłyby dostarczyć.
  • Pomagamy firmom skutecznie realizować strategiczne wyzwania stojące przed rozwojem struktur międzynarodowych przedsiębiorstwa. Zrobimy wszystko, aby szanse płynące z zagranicznej ekspansji zostały wykorzystane.

W ramach Naszej oferty kierowanej do firm pragnących realizować swoją strategię ekspansji na rynkach zagranicznych oferujemy kompleksową usługę wsparcia obejmującą m.in. :

Przegląd obszarów zagranicznej ekspansji
spośród możliwych obszarów wskazanie tych z największym potencjałem rynkowym, regulacyjnym, dostosowanych do strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Wsparcie w wypracowaniu strategii wzrostu
firmy na rynkach zagranicznych
Pomoc w zakresie weryfikacji uwarunkowań regulacyjnych
dotyczących działań na rynku zagranicznym, przygotowanie analizy rentowności działalności na rynku zagranicznym.
Wykorzystanie kontaktów
umożliwiających sprawne rozpoczęcie ekspansji na danym rynku zagranicznym.
Weryfikacja ograniczeń regulacyjnych
dotyczących działań na rynku zagranicznym, przygotowanie analizy rentowności sprzedaży produktów.
Pomoc w otwarciu przedstawicielstwa
oddziału lub firmy na rynku zagranicznych.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa, potrzebujące wsparcia w podjęciu odpowiedniej decyzji inwestycyjnej, pomocy w realizacji inwestycji jak również potrzebujące wdrożenia i rozwoju procesów Controllingu Inwestycji.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

lub zadzwoń
+48 697 051 598

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest Get Energy Business Consulting Krzysztof Dubiel z siedzibą ul. Woziwody 38 , 02-908 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.