Usługi:

  • prowadzenie projektu jako Project Manager
  • opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania projektami

Usługa Twój Project Manager to doskonała alternatywa dla zatrudnienia na stałe doświadczonego project menagera i zobowiązania do płacenia wysokiej pensji.

Prowadzenie projektu (Project Manager)
wsparcie Twojej organizacji przez kierownika projektu legitymizującego się profesjonalnymi certyfikatami w zakresie zarządzania projektami, doświadczeniem w zakresie zarządzania skomplikowanymi projektami i portfelem projektów.
Opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania projektami
przejście firmy na model „zarządzania projektowego” stanowi jeden z istotnych elementów wspierających lepsze zarządzanie i wzrost organizacji. W ramach tej usługi poznajemy potrzeby i uwarunkowania klienta w zakresie zarządzania projektami, następnie opracowujemy dostosowaną do potrzeb metodykę zarządzania projektami obejmująca m.in.: dokumenty raportowe, procedury, założenia metodyki.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie przedsiębiorstwa, którym zależy na pomocy w zakresie prowadzenia projektu, jak również na rozwoju procesów zarządzania projektami.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

lub zadzwoń
+48 697 051 598

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest Get Energy Business Consulting Krzysztof Dubiel z siedzibą ul. Woziwody 38 , 02-908 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.