Wsparcie firm w zakresie:

  • prowadzenia projektów inwestycyjnych, opracowania analiz opłacalności inwestycji
  • projektów M&A, wyszukiwania możliwych celów do przejęcia, ekspansji zagranicznej
  • nawiązywania kontaktów biznesowych i instytucjonalnych w kraju i zagranicą
  • wdrożenia controllingu inwestycji
:

Usługa szczególnie polecane firmom z branży Oil&Gas, które potrzebują wsparcia w inicjatywach strategicznych dotyczących inwestycji w kraju lub zagranicą. Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne, nowe projekty produkcyjne bądź przejęcia innych podmiotów są głównym motorem wzrostu dla przedsiębiorstw w tej branży.

Oferujemy wsparcie poparte wieloletnim doświadczeniem w branży Oil&Gas w obszarach analiz, kontrolingu, inwestycji i M&A.

Prowadzenie projektów inwestycyjnych i opracowania analiz opłacalności inwestycji
w przypadku dużych, skomplikowanych projektów w tej branży wymagane jest doświadczenie w zarządzaniu wieloma aspektami inwestycji jednocześnie. Sprawna koordynacja zespołu, odpowiednie planowanie i raportowanie, odpowiednie zarządzanie ryzykiem są kluczem do osiągnięcia założeń projektowych. Jednocześnie dogłębne zrozumienie uwarunkowań technologicznych i biznesowo-regulacyjnych są podstawą wykonania analizy ekonomicznej projektu i podjęcia właściwej decyzji biznesowej.
Wsparcie w zakresie projektów M&A
wyszukiwania możliwych celów do przejęcia w kraju i zagranicą – przedsiębiorstwa decydujące się na wzrost poprzez przejęcia innych projektów lub podmiotów stoją przed wyzwaniem często wykraczającym ponad obecne zasoby kadrowe organizacji. W przypadku decyzji o ekspansji zagranicznej wymagane są odpowiednie kontakty, znajomości firm doradczych, umiejętność prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym.
Wdrożenia controllingu inwestycji
mądre planowanie, odpowiednia realizacja i monitorowanie inwestycji w przypadku dużych budżetów inwestycyjnych przynosi wymierne korzyści organizacji i jest kluczowym elementem wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

lub zadzwoń
+48 697 051 598

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia oraz wysłania powyższego formularza kontaktowego jest Get Energy Business Consulting Krzysztof Dubiel z siedzibą ul. Woziwody 38 , 02-908 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, przedstawienia oferty lub zwrotnego bezpośredniego kontaktu telefonicznego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce prywatności.